Сторінки

Методична скарбничка
  Результативність роботи  


Поширення досвіду роботи

Назва публікації
Назва видання, гіперпосилання на Інтернет-ресурси
Використання мережі Інтернет в навчальному процесі
Газета “Біологія. Шкільний світ”, 2009
Життя – це мить, зумій його прожить (проект для учнів 11-го класу)
Журнал “Біологія”, 2009
Метод проектів як одна з технологій формування ключових компетентностей учнів
Газета “Біологія. Шкільний світ”, 2010
Шкільний екологічний центр
Газета “Біологія. Шкільний світ”, 2010
Виховання екологічної культури учнів через діяльність шкільного екологічного центру
Журнал “Біологія”, 2010
Нетрадиційний урок-мандрівка “Народна медицина народилася в серці народу, до народу вона й має бути повернута”
Презентація досвіду роботи
Судовий процес «Обвинувачується суспільство»
Журнал “Біологія”, 2011
Урок-лабораторне заняття з використанням ІКТ «Загальна характеристика та різноманітність найпростіших-мешканців прісних водойм»
Проект «Життя – це мить, зумій його прожить…»
/List/Announcemets/DispForm.aspx?ID=18&Source=http%3A%2F%2Fua%2Epartnersinlearningnetwork%2Ecom%2Fcommunities%2Fitc%2FPages%2Fdefault%2Easpx , 2012
Внутрішня будова листка. Фотосинтез, дихання, транспірація
Здорові звички-здоровий спосіб життя (виховна година у 5 класі)
Журнал “Основи здоров'я”, 2015
Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем


Cамоосвіта учителя - самоціль чи необхідність?

Сьогодення ставить перед вчителем значні завдання. Сучасний учитель має знати більше ніж його учні, та його знання не повинні обмежуватися предметом і методикою його викладання. Він має бути в курсі передових технологій, орієнтуватися в сучасній політиці, економіці, мати знання в різних сферах суспільного життя тощо. Педагог повинен постійно самовдосконалюватися, тому що його робота пов'язана з постійним оновленням.
Щороку до вчителя приходять нові учні, що несуть із собою новий етап розвитку суспільства. Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Саме тому основною метою саморозвитку й самоосвіти вчителя має стати досягнення бажаного рівня професійної компетентності.
Отже, кожен сучасний учитель має усвідомити, що самоосвітаце потреба, яка захищає його від інтелектуального зубожіння, це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, це вдосконалення будь-яких рис людини або її навичок, це постійний пошук, зростання, розвиток.
Самоосвітаце безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.
Усвідомивши всі проблеми, які перед нами ставить сучасне суспільство і зрозумівши свої інтереси в даний період часу, я визначилась з напрямками своєї роботи.
Напрямом моєї самоосвітньої дільності є інформаційно-комп'ютерні технології (ознайомлення і придбання навичок роботи з новими технологіями). Саме тому, при ЛОІППО я неодноразово проходила курси за програмами Intel "Навчання для майбутнього" та  Intel "Шлях до успіху", і є регіональним тренером та фасилітатором програм.


Окрім цього, я беру участь у вебінарах, які проводить видавнича група «Основа». З матеріалами останніх вебінарів хочу Вас ознайомити.Що є блог у роботі вчителя?

     Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, відкрив нові перспективи у сфері освіти. Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має місце тенденція злиття освітніх та інформаційних технологій і формування на цій основі принципово нових інтегрованих технологій навчання, заснованих, зокрема, на Інтернет-технологіях. Це зумовлює актуальність використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі інтерактивної взаємодії учителя та учня в процесі навчання.
     З латинської блог (англ. blog, від "web log" - мережевий журнал чи щоденник подій) - веб-сайт, основний зміст якого - записи, що регулярно додаються та містять текст, зображення або мультимедіа. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості, відортовані у зворотньому хронологічному порядку (останній запис зверху). Як правило, це особисті записи, що нагадують щоденник. Часто в записах містяться анотовані посилання на інші ресурси, опубліковані в мережі. Кожне повідомлення, опубліковане всередині блогу, має свою URL-адресу, за якою можна звернутися до повідомлення. Блог передбачає розміщення коментарів та питань читачів (на розсуд автора), і це робить блог чимось схожим на форум. Автором записів в блозі є одна людина або декілька, якщо "власник блогу" дає вибраним відповідні права. Разом з тим, блог має відмінності від традиціного щоденника. Блоги зазвичай публічні і передбачають сторонніх читачів, які можуть вступити в публічну полеміку з автором (у коментарі до блогозапису або на своїх блогах).
     Маючи свій блог, ви змінете своє бачення технологій та завжди будете:
 • легко знаходити інформацію
 • легко створювати навчальну інформацію
 • просто збирати її на своєму блозі
 • мати автоматично живе, безпрограшне портфоліо
 • легко передавати потрібну інформацію учням та батькам
 • малими зусиллями зробити уроки більш інтерактивними
 • швидко стати на один рівень з учнями в роботі з інформацією


 
     Покрокову відеоінструкцію створення блогу можна переглянути за цими посиланнями            http://www.youtube.com/watch?v=byOPdyij7jA   або http://mishakokhanych.com/stvoryty-blog-z-blogger-vid-google/  або http://osnova.com.ua/items/item-march-2016/ або https://www.youtube.com/watch?v=xjNv7S3Fmvc
      Корисною та цікавою є також інформація на сайті "Тренінги освітян Полтавщини".
     Якщо ж, перед вами і надалі постає запитання "Що таке блог та навіщо він потрібен?", то можливо відповідь ви знайдете тут.


Творча група учителів природничо-математичних дисциплін Аналіз (самоаналіз) уроку біології

           Систему, принципи та способи організації навчального, наукового змісту уроку біології визначає методологія. Методологією методики навчання біології є дидактика («дидактикос» у перекладі з грецької – «той хто навчає»), саме їй належить основна роль у формуванні наукового світогляду учнів під час навчання біології. Методологія ставить і вирішує проблему самостійності методики навчання біології як педагогічної галузі та як навчальної дисципліни у вищих педагогічних закладах освіти. Саме нею керується вчитель, вибираючи загальні та конкретні методи, форми, прийоми організації навчально-виховного процесу з біології в школі.
            Про методичну культуру та професіоналізм вчителя біології свідчать уміння аналізувати власну педагогічну діяльність, тобто проводити педагогічний аналіз уроку. У процесі планування уроку біології вчитель вже визначається – і це допоможе осмислити і згодом зробити самоаналіз власної діяльності і пізнавальної діяльності учнів, визначити недоліки та їх причини за такою схемою:

Типи та структура уроків біології

Стратегія уроку біології:
мета – мотивація – зміст – методи;
прийоми – результати – контроль
Урок засвоєння нових знань
 1. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів.
 2. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 3. Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу.
 4. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежності у вивченому матеріалі.
 5. Узагальнення і систематизація знань.
 6. Підведення підсумку уроку.
 7. Надання домашнього завдання.
Основні компоненти: сприйняття – розуміння – запам’ятовування – узагальнення і систематизація отриманих знань.
Урок формування вмінь і навичок
 1. Підготовчі вправи (актуалізація знань, отриманих раніше).
 2. Вступні вправи (з метою створити проблемну ситуацію як спосіб мотивації навчання; створити умови для самостійного пошуку).
 3. Пробні вправи (коментоване пояснення – це перші завдання тільки що отриманих знань).
 4. Тренувальні вправи ( за зразком, інструктивною карткою, завданням).
 5. Творчі вправи.
 6. Контрольні вправи.
Урок узагальнення і систематизації знань
 1. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, завдань, плану уроку.
 2. Узагальнення окремих фактів, явищ.
 3. Узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.
 4. Формування (засвоєння) головних теоретичних положень і головних ідей теми.
 5. Підведення підсумку уроку.
 6. Домашнє завдання.
 Урок засвоєння знань, умінь і навичок (практичні роботи)
 1. Актуалізація опорних знань і діяльності учнів, необхідних для творчого рішення ними завдань.
 2. Аналіз завдання (розкриття способів розв’язування творчих елементів).
 3. Підготовка необхідного для роботи обладнання.
 4. Самостійне виконання практичної частини роботи.
 5. Узагальнення і систематизація знань.
 6. Контроль, самоконтроль, взаємоконтроль в процесі виконання роботи.


Виховання екологічної культури школярів

Частиною загальної культури людини є екологічна культура, шлях до формування якої лежить через ефективну екологічну освіту. Метою екологічної освіти є формування людини з новим, екоцентричним типом мислення, високим рівнем екологічної культури.
            Згідно із Державним стандартом екологічної освіти школярів, екологічна освіченість випускника школи – це:
·        володіння системними знаннями про екологічні взаємодії людини і суспільства, екологічні проблеми сучасності та способи їх розв’язання;
·        ставлення до природи як до однієї з головних життєвих і морально-етичних цінностей;
·        екологічно доцільна поведінка й діяльність, наполегливе прагнення до активної охорони та відновлення навколишнього середовища, здатність діяти по совісті в спілкуванні з природою і людьми;
·       здатність до причинного та імовірного аналізу екологічних ситуацій, альтернативного мислення у виборі способів розв’язання екологічних проблем на рівні побутової поведінки.
          Та одних тільки знань те недостатньо, щоб захистити наше природне оточення від руйнівного натиску екологічно несвідомих людей. Потрібні дії. Тому так важливо з дитячих років оволодівати вміннями, загартовувати свою волю, щоб стати активним борцем із захисту однієї з основних цінностей людства - природного середовища.
Ось чому екологічне виховання та формування ключових компетентностей екологічної думки в учнів – важливе завдання сучасної школи. Саме з цією метою при нашій школі в жовтні 2009 року створено екологічний центр, основним завданням якого є виховання екологічної культури учнів через усвідомлення себе частиною світу в якому ми живемо, прагнення берегти природу, примножувати її багатства, формувати вміння та навички діяльності в природі. На відкритті центру були поважні гості, а саме: о.Іван Буньо, начальник Червоноградського відділу освіти І.І.Гомонко, міський голова Червонограда І.І.Чудійович, міський голова Соснівки І.Т.Харчук та інші.

https://www.youtube.com/watch?v=O3u6NLZyAAc&feature=youtu.be

Напрямки роботи екологічного центру:
 • Організація роботи секцій: «Юні екологи», «Природодослідники», «Акваріумісти», «Юні орнітологи», «Зелений патруль», «Розумники».
 • Організація та проведення екскурсій екологічною стежиною околиць міста Соснівка.
 • Створення екологічної стежини територією школи.
 • Залучення учасників шкільного товариства «Ерудит» до роботи над екологічними проектами.
 • Організація роботи шкільної екологічної агітбригади.
 • Організація та проведення екологічних свят, вікторин.
 • Участь у шкільних та міських екологічних акціях, науково-практичних конференціях, олімпіадах.
 • Створення екологічного консультпункту для батьків, з метою просвітницької роботи.
 • Співпраця з Яворівським національним парком, Львівським національним університетом ім..І.Франка, Львівським національним лісотехнічним університетом.
           Структура екологічного центру 

Робота класного керівника з надання психологічної допомоги батькам 

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все і найдовше - люди. З них на першому місці - батьки і педагоги.
За своїм статусом класний керівник в школі - основний суб'єкт виховної роботи з батьками учнів. Він виробляє основну стратегію і тактику взаємодії школи і сім'ї у вихованні особи школяра; будучи фахівцем, в області педагогіки і психології, він допомагає батькам у вирішенні протиріч сімейного виховання. У коректуванні виховних дій навколишнього соціального середовища. Ці завдання визначені статусом класного керівника.
Не можна забувати про те, що сімейне виховання - справа особиста, інтимно-сімейна. Батьки самі визначають долю своєї дитини. Мають власну педагогічну позицію, свій стиль і тон взаємин з дитиною, своє власне відношення до педагогічних дій суспільства і відповідно школи. Тому класний керівник, керуючись відчуттям педагогічного такту, у взаєминах з батьками учнів виступає в ролі порадника,консультанта-фахівця, безпосереднього представника учбово-виховного процесу,здійснюваного школою. Для нього робота з батьками - одна з його турбот, а саме- створення виховуючого середовища для оптимального розвитку учнів. Крім того,статусом класного керівника юридично визначено його правове положення -  як третя особа при захисті прав дитини у випадках позбавлення батька або матері батьківських прав, рішення суперечок про права на дитину, захисту дитини від фізичного насильства, невиправданого психологічного або морального тиску дорослих,залучення дітей до протиправної діяльності. У цих випадках права класного керівника визначаються законодавством (цивільним, кримінальним, і карно-процесуальним).
Згідно виховної позиції у взаємодії школи і сім'ї можна виділити п'ять основних функцій класного керівника:
 • ознайомлення батьків із змістом і методикою учбово-виховного процесу, організовуваного школою;
 • психолого-педагогічна освіта батьків;
 • залучення батьків до спільної з дітьми діяльності;
 • коректування виховання в сім'ях окремих учнів;
 • взаємодія з громадськими організаціями батьків.
Детальніше ознайомитися із кожною з цих функцій можна за цим посиланням.

9 коментарів:

 1. Дуже цікава інформація. Завітайте і на мій блог ;)

  ВідповістиВидалити
 2. Дуже цікава інформація. Завітайте і на мій блог ;) http://oksana-tymchyshyn-teacher.blogspot.com/

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Пані Оксано, спасибі за хороші слова. Ви теж велика молодчинка, зайшовши на Ваш блог, я багато почерпнула корисної та цікавої інформації. Сподіваюся на співпрацю.

   Видалити
 3. Доброго дня,

  Мене звуть Катерина. Я представляю природничо-пізнавальний проект "Зелений Ліхтарик".
  У рамках проекту ми організували ботанічний конкурс "Дослідник рослин Червоної книги", який триватиме до 31 жовтня 2016 року. Запрошуємо Вас та Ваших учнів долучатися.

  Деталі: http://osvitae.blogspot.com/p/zelenyi-likhtaryk-pravyla-botanichnogo.html

  Інформація про проект: http://osvitae.com


  Нашою діяльністю також передбачено шкільні пізнавальні програми. Запрошуємо Вас ознайомитися: http://osvitae.com/biblioteka

  Якщо виникнуть запитання, будь ласка, звертайтеся за контактами нижче, будемо раді спілкуванню.

  +38 (097) 675 42 53 (Олена)
  info@osvitae.com
  https://www.facebook.com/zelenyi.likhtaryk/
  olena_zl

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Спасибі за запрошення, обов'язково донесу до учнів цю інформацію

   Видалити
 4. Доброго дня! Дуже насичений і креативний блог! Я вражений! Підскажіть будь - ласка яким чином в свій блог вмонтувати Adobe Flash Player! Буду дуже вдячний!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Доброго вечора,Володимире Миколайовичу. Спасибі за хороші слова. Такі ж слова можна сказати і Вам, у Вас теж дуже насичений та цікавий блог. А все що є на моєму блозі, це робота з слайд-шарою, HTML-кодом та інструментами самого блогу

   Видалити